Hvad er PIM?

PIM er betegnelsen for Product Information Management, eller håndtering af produktinformation. Et PIM system har til formål, at sikre virksomhedens evne til at håndtere store mængder af komplekse produktinformationer og data. Derudover kan et PIM system distribuere informationer effektivt til alle relevante kanaler. Product Information Management, handler altså om at tage fuldstændig kontrol over alle produktdata inkl. de processer, som vedrører produktdata.

 

Eksempler på produktdata, der kan administreres i et PIM system, kunne være:

 • Produktspecifikationer
 • Billeder & videoer
 • Tegninger
 • Salg- og Marketingstekster (på forskellige sprog)
 • Manualer
 • Produktrelationer (som f.eks.: tilbehør, reservedele, erstatningsvare, "passer til", etc.)
 • SEO data
 • Kanaldata (specieldata, som skal bruges i en bestemt kanal som f.eks.: E-Commerce, Katalog, APP, etc.)
 • Markedsdata (data, som knytter sig til et marked, land eller lovgivning)  

 

Eksempler på produktprocesser, der kan administreres i PIM sytem, kunne være:

 • Processen for oprettelse af nye produkter
 • Processen for databerigelse af nye produkter
 • Styring af oversættelsesprocessen
 • Autogenerering af SEO data
 • Processer for håndtering af billeder (fra bestilling til publicering f.eks. billedbank)
 • Godkendelse af produktdata (i et omni-channel-setup)
 • Publicering af PIM-data i kanaler (som f.eks.: Web, E-Commerce, kataloger, app´s, etc.)
 • Styring af kampagneprocesser som: Tilbudsaviser, banner reklamer, instore tv, etc.) 

Læs her, hvilket PIM system som passer til jer

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Styr alle produkt­processer i PIM

 

Et PIM system optimerer alle processerne omkring produktberigelse effektivt og centralt. Og jo størrere og mere kompleks virksomheden er, jo størrere er effekten ved PIM. En effekt, der altid kan måles på følgende parametre:

 

 

 • Overblik over alle produktprocesser fra "vugge" til "grav" 

 • Overblik over "Hvilke data, der mangler på hvilke produkter"

 • Hurtig tilgang til brugerdata "Hvilke data/produkter mangler jeg at berige"

 • Time-to-market reduceres da håndteringen af produktdata ifm. onboarding, styring, vedligeholdelse og distribution af data effektiviseres med et PIM system.

 • Langt større succesrate ved lancering af nye produkter

 • Øget konvertering pga. højere kvalitet i produktdata (fejl i produktdata skaber mistillid til både produkt og virksomhed)

 • Overblik over omni-channel (hvilke produkter/data benyttes i hvilke kanaler)

 • PIM systemet reducerer udgifterne til lancering af produkter, da alle kan se datakrav i systemet ("need to have" og "nice to have")

 • PIM systemet frigiver ressourcer til on-boarding af markedspladser (Amazon, Ebay, Otto Versand, Zalando, etc.)

 • PIM systemet reducere udgiften til eksterne teksforfattere og ikke mindst oversættere

 

 

 

 

PIM centrali­serer produkt­data

 

Med en Product Information Management løsning fra Perfion, inRiver eller DynamicWEB kan virksomheden samle alle prduktdata, således disse kan administres centralt. Korrekt valg og setup af en central styring af produktdata (Product Information Management) giver følgende fordele:

 

 

 • Overblik over alle data (et PIM-system giver et fantastisk overblik over virksomhedens produktdata, da alle data kan vises på tværs af data-typer (Tal, tekst, billede, fil, etc.)
 • Let tilgang til alle produkters data for både interne og eksterne brugere
 • Centralt overblik over datakvalitet (mangel på datakvalitet kan f.eks. visualiseres via "røde trafiklys" i PIM systemet)
 • Kontrol over datarettelser via rettighedsstyring og historik
 • Overblik over "Produkter i kanaler" ( som f.eks.: E-Com, Kataloger, Kampagner, etc.)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Få overblik over alle sprog med et PIM system

Med et PIM-system får I styr på virksomhedens sprogdifferentierede produkt- og markedsdata. PIM optimerer virksomheders sprogprocesser ved at:

 

 

 • Skabe overblik over, hvilke produkter/data, der mangler oversættelse
 • Understøtte automatisk oversættelse via f.eks. AI eller oversættelsesservice
 • Autogenerere datafeed med "source" og "target" sprog (oversættelse fra "source" til "target")
 • Genbruge oversættelser i alle kanaler
 • Reducere udgiften/tiden forbrugt på oversættelser
 • Oversætte og ensrette betegnelser én gang for alle
 • Autogenerere sprogdifferentierede tekster og beskrivelser (perfekt til blandt andet produkt og sprogdifferentierede: SEO tekster, produktlister, produkthierarkier, etc.) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Slå konkurren­terne og under­støt jeres omni-channel-strategi

Product Information Management gør realiseringen af enhver omni-channel-strategi mulig, ved at sende målrettede kanaldata til virksomhedens mange kanaler/kontaktflader. Sådan understøtter et PIM system jeres omni-strategi:

 

 

 • Overblik over alle kanaler 
 • Overblik over produkter i kanaler
 • Centralisering af kanaldata (data som bruges sammen med den enkelte kanal)
 • Distribuering af målrettede kanaldata
 • Dynamisk vedligeholdelse af kanaldata
 • Overblik over kanaldataprocesser
 • Central styring, og ikke mindst administrering, af kanaldata (Via rettighedsstyring i PIM sikrer virksomheden at det er de rigtige medarbejdere, som vedligeholder virksomhedens data)

 

          

 

 

 

 

Standard PIM giver standard ERP

 

Datafundamentet i en virksomhed hedder ERP og PIM. I ERP centraliseres transaktionsdata. Transaktionsdata er de data som virksomheden benytter for at afvikle alle de interne processer (fra tilbud til leverance). I PIM centraliseres alle de data, som virksomheden skal benytte for at sælge produktet (tekniske specifikationer, beskrivelser, billeder, tegninger, etc.). PIM "renser" således ERP for produkttilpasninger, hvilket sikre at ERP platformen kommer tættere på standard.

PicoPublish har hjulpet virksomheder med at få deres ERP optimeret gennem mere end 60 PIM implementeringer i Europa. Disse har givet os en vished om, at standard ERP og standard PIM klart danner det stærkeste datafundament til en virksomhed.

 

En erfaring, som også viser at dette setup giver følgende fordele:

 

 • En stor reduktion i udgifterne til opgradering af ERP 
 • Minimering af omkostninger ved migrering fra ERP X til ERP Y
 • Stor reduktion i udgifterne til produktvedligehold
 • Stor fleksibilitet, og hurtig TTM, når nye datakrav opstår
 • Færre integrationer mellem ERP og andre systemer
 • Perfekt platform i forbindelse med virksomhedsopkøb, hvor ERP systemer og produktsortimenter skal sammenlægges

 

 

 

 

Et PIM system realiserer jeres vækststrategi

Implementeringen af en PIM løsning gør realiseringen af jeres vækststrategi mulig. PIM frigiver, gennem effektivisering og strukturering af produktdata, ressourcer i organisationen, hvilket udover en god ROI, så giver plads til at forfølge vækststrategien. Det er især på disse områder, at Product Information Management bidrager:

 

 

 • Nye markeder og sprog understøttes, med et "klik", hvorefter data kan genereres til nye markeder og sprog
 • Nye produkter kan hurtigt testes på et nyt marked (f.eks.: med et målrettet datafeed til: Facebook, Amazon, etc.)  
 • Ved at sende målrettede data til en ny forhandler eller distributør
 • Ved at give overblik over og understøtte de enkelte markedspladsers krav til data.
 • Ved at gøre det hurtigt at lancere nye produkter via effektiv håndtering af produktdata
 • Ved at sikre en bedre kundeoplevelse via målrettede markedsdata
 • Ved at understøtte marketing med målrettede datafeeds

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kontakt mig for mere information om PIM systemer

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvad PIM kan gøre for din forretning.

 

 

Per Groth

CEO & Owner - PICOPUBLISH

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Video - Klik, og se hvordan Damstahl sparede en masse dobbelt­arbejde, ved at implemen­terer PIM sideløbende med ERP.

 

Da Damstahl stod foran en opgradering af deres ERP system, valgte de at implementere et PIM system sideløbende. Dette gjorde at Damstahl havde al relevant produktdata struktureret, beriget og fuldstændig klargjort. Derved sparede de en masse dobbeltarbejde.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Mere om PIM til den flittige læser

 

Har man investeret i et godt PIM system, eller som nogle fejlagtigt skriver 'PIMS', så ved man også at resultatet er en "single source of truth". Det betyder blot, at man har en central placering af sine produktinformation, truth-delen refererer til, at man kan stole på at sine data er valide. I PIM systemet skal alle produktinformationer beriges, samles og distribueres. Dette foregår hurtigt og effektivt, og til alle kanaler. Det gælder de digitale kanaler, som webshop, website, markedskanaler, det kan være Amazon. Med et PIM system kan du også distribuere din produktinformation til brug i kataloger, datablade, prislister osv.

 

Ofte når niveauet, mængden og kompleksiteten af virksomhedens produktinformation stiger, så vil behovet for et PIM system også øges. Indtil nu, har måden hvorpå, man håndterer produktdata været igennem virksomhedens ERP-system. Ofte med det resultat, at det bliver langsomt, rigidt og dyrt at vedligeholde. Samtidig befinder data sig nærmest skjult i ERP-systemet, diverse Excel-ark og databaser, dette besværliggør adgangen til de rigtige informationer... hvis de da er rigtige. Resultatet er et sløvt marketing- og salgsorgan der ikke kan følge med. I reagere nu, frem for at agere.

 

Produktinformationer, og dermed PIM, er omdrejningspunktet for en købsbeslutning

 

Produktinformationer har altid været vigtige for en købsbeslutning, men måden vi erhverver den har ændret sig drastisk de seneste år. I gamle dage spurgte man sælgeren efter produktinformationer, nu researcher forbrugere og forhandlere via søgemaskiner, websites, kataloger etc. 

 

Det gælder derfor om at stille flest mulige relevante produktinformationer til rådighed. Det gør køberen mere villig til at træffe en købsbeslutning, der falder i jeres favør.

 

Med et PIM system er det let at levere og vedligeholde alle typer produktinformationer, som nutidens forbruger og forhandler efterspørger. 

 

Med en PIM løsning opnår Salg & Marketing en konkurrencemæssig fordel

 

Et PIM system styrker salgsorganisationen gennem adgang til relevant information. Hvilket foregår målrettet, hurtigt og effektivt.

 

Med al data placeret i et PIM system, er det blot et spørgsmål om, hvordan sælgeren vælger at fremvise Jeres produktdata. Sælgerne kan selv generere overbevisende brochurer, prislister og frigiver ressourcer i marketingafdelingen til, at fokusere andre værdiskabende aktiviteter.

 

En af de største fordele ved et PIM-system ligger i, at du er helt sikker på at det er den seneste version af data du arbejder med. Du undgår derfor forskellige oversættelser, fejlfyldte tilbud, ud daterede specifikationer og forkerte priser. Alt sammen bidrager til at øge Jeres professionelle udtryk.

 

 

Skab sammenhængende brugeroplevelser på tværs af jeres salgskanaler med et PIM-system

 

Forbrugere og forhandler søger information på tværs af flere kanaler, og derfor er det vigtigt at følge kundens adfærd.

 

Denne adfærd stiller krav til virksomhedens evne til at være til stede på tværs af kanaler med et sammenhængende brand og budskab. For at supportere denne strategi, er det vigtigt at have et stærkt datagrundlag. Med et PIM system opnår i netop disse fordele og kan fremvise professionelle produktdata for kunden. 

 

Reducér time-to-market med Product Information Management

 

De fleste markeder er i dag et dynamisk og agilt miljø, udviklingen og kunderne flytter sig hurtigere. Og derfor er time-to-market et af de vigtigste konkurrenceparametre. Et PIM system reducerer time-to-market via strømlining af produktets rejse gennem værdikæden, lige fra design til salg. I PIM kan ansatte på tværs af virksomhedens organisation arbejde og berige produktdata - samtidigt.

 

Imens kan marketing påbegynde katalogproduktion eller lignende, også selvom alle produktinfromationer ikke er tilgængelige. Sker der en opdatering eller ændring af produktdata i ERP-systemet, så opdateres denne information automatisk i PIM.

 

Gennem overblik over hvilke produkttekster der er oversat og deres status, letter et PIM-system også arbejdsgangen med oversættelser. 

 

Jeres oversættere kan levere oversættelserne direkte i PIM-systemet. Dette gælder også for andre opgaver ifm. berigelse af produktdata.

 

Et PIM system bekæmper manuelt arbejde, hvor det giver mening og øger effektiviteten

 

Mails, Dropbox, Onedrive og utallige Excelark er ofte involveret i en udviklingsproces. Tvivlen omkring den endelige beslutning forekommer mere end den udebliver. Især hvis nøglepersoner pludselig er forhindret. 
 

Strukturerer man produktdata i sit PIM system undgår man tvivlen, og den endeløse kædereaktion af spørgsmål omkring seneste ændringer. Svaret findes centralt og let tilgængeligt i virksomhedens PIM system. Her kan man uddelegere ansvar, hvor enkelte afdelinger præcist ved, hvilke data de skal håndtere.

Man ender derfor med at flytte fokus fra hvor og hvem, til at fokusere på hvad næste step er. Afdelinger kan nu fokusere på kerneopgaver og maksimal udnyttelse af deres kompetencer.

 

Bevar overblikket med et PIM system

 

Ofte hænger effektivitet sammen med overblik, hvilket kan være en hård prøvelse, hvis man befinder sig midt i en lancering.

 

Vi har alle vores spidsbelastningsperioder, hvor vi savner struktur og overblik. I disse perioder er spørgsmålene mange, og typisk omhandler de hvor er den fil, har design udfyldt specifikationerne osv.

 

Med et PIM system kan I komme ud over disse ineffektive processer. Det er muligt at oprette workflows, hvor arbejdsfordelingen er tydeligt defineret. Det minimerer chancerne for at noget bliver glemt i travlheden.

 

 

Et PIM-System er helt enkelt en central database med jeres produktdata

 

De fleste PIM-systemer opererer oftest via en Windows-klient, som regel baseret på data fra en SQL-server.

 

Med en opkobling til databasen, kan man oprette nye produkter, felter og tilføje samt redigere alle de informationer, der fra databasen skal distribueres til alle Jeres salgskanaler. 

Et PIM System kan håndtere alle typer produktdata, uanset om det er tekst, billeder, video, lyd og andre dokumenttyper.


Den måske største styrke ved et PIM-system er dens evne til at håndtere dataudveksling med andre programmer. Et PIM-System skal derfor have et åbent API, det fjerner begrænsningerne når man behandler data, metadata og indskrivning af dataene i andre systemer.

 

Du kan læse mere om, hvilke systemer, som er vigtigst at få Jeres kommende PIM system integreret op imod her.

 

Sådan kommer data ind i et PIM-system

 

Skal man nævne tre systemer, som er absolut essentielle, når vi snakker integration af PIM. Så er ERP, PLM og leverdørportaler helt klart højeste prioritet.

 

 

ERP - det er absolut essentielt at I sikre en god integration mellem Jeres ERP- og PIM system. PicoPublish er partner på en række PIM løsninger, der har "out-of-the-box" integration til Dynamics AX, NAV og D365.

 

CMS - Der er store fordele at hente ved en integration mellem PIM og Jeres CMS-system. De primære fordele er; hurtigere time-to-market, valide produktdata og kraftig reduktion i vedligehold af produktdata på website og webshops. Det er nemmere at sprogversionere Jeres websites/shops, I har tilmed også mulighed for at lave et feed til Jeres oversættere, så de ved nøjagtigt, hvad der skal oversættes. Dette bidrager til effektive arbejdsgange, og færrere sager hvor sprogene driller.

 

Leverandørportaler - Har i leverandører der lægger data ind, så er der ved en integration til et PIM-system, mulighed for at få leverandørerne til at leverer deres data helt ind i Jeres PIM. Derudover understøtter PIM selvfølgelig også effektiv import samt bearbejdelse af leverandørdata.

 

 

Sådan kommer data ud af et PIM-system

 

ERP Har I fået leverandørdata ind i PIM, så skal det også være muligt at læse det over i Jeres ERP-system.

 

CMS - Integrér Jeres CMS med et PIM-System og oplev, hvordan I altid har friske og valide produktdata på Jeres websites - helt uden tidskrævende manuelt arbejde. Med PIM systemets synkroniseringsmodul vil i opleve at data flyder langt lettere ud til Jeres CMS end fra ERP-systemet.

 

CRM - I kan følge med i, mest solgte produkter, hos hvilke kunder og hvornår. Denne viden skal selvfølgelig logges i Jeres CRM-system. Derved kan I, skabe målrettet markedsføring baseret på relationer mellem solgte produkter.

 

Adobe InDesign - Integration af et PIM-system op imod InDesign er særdeles fordelagtigt ved produktion af brochurer, kataloger og andet print. Denne produktion optimeres som regel markant. Rationalet stiger jo mere kompleks katalogstrukturen er, især hvis der køres individuelle prislister, sprogversioner og landedifferencierede priser. 

Tager man eksempelvis køkkenbranchen, så opnår vi minimum 75% i sparet tid. 

 

Sådan opnår du mest værdi med et PIM-system

 

Passer én eller flere af nedenstående scenarier på Jer, så har I gode muligheder for, hurtigt, at opnå en positiv ROI på investeringen i et PIM-system.

 

I har mange salgskanaler. Og er e-commerce blot én af dem, så har I straks en stærkere business case.

 

I er tilstede på flere markeder og arbejder på tværs af mange sprog. Hvert sproglag tilføjer en dimension i Jeres data, som gør det svært at styre markedsføringen kosteffektivt. Og mange arbejdsprocesser foregår manuelt. Også her vil et PIM system kraftigt hjælpe Jer.

 

Jeres vækstmål, gør det nødvendigt at øge marketingindsatsen drastisk. Ofte på nye markeder, flere websites, kataloger og lignende. Denne øgede aktivitet betyder ganske enkelt, at der er mere der kan optimeres, resulterende i en høj ROI.

 

I har komplekse produktdata. Et eksempel kan være at en storer mængder data og beskrivelser, måske gør I brug af metadata eller komplekse datarelationer.

 

I vil have flere data ind fra leverandører. Et PIM-system gør det muligt at outsource de tunge opgaver, der ligger i at berige produkter med information til Jeres leverandører. I kan med et PIM-system standardisere hvordan I modtager information fra Jeres leverandører, og dermed sparer i tid på at konvertere og standardisere de mange forskellige formater.

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev