Sådan understøtter PIM det digitale produktpas


Som PIM-systemejer står stærkt ift. de kommende krav fra det digitale produktpas

EU’s idé om et ”Digital Product Passport”, der skal bruges til at synliggøre produkters bæredygtighed, modnes langsomt i forbindelse med både med ”Call for proposals” og i den akademiske litteratur. Som PIM-systemejer står du godt placeret til at imødekomme de kommende krav.

EU arbejder i disse dage på et såkaldt "digitalt produkt pas" (DPP). Passet er et digitalt redskab, der skal indeholde data om alle produkters miljøpåvirkning på parametre som fx bæredygtighed og genanvendelighed.

Med et digitalt produkt pas håber EU på at accelerere investeringer i den grønne omstilling, og på at eliminere handel med varer, der ikke har en tilstrækkeligt bæredygtig profil.

Sådan imødekommer du de nye datakrav til DPP med PIM

Bliver et DPP til virkelighed, vil mange virksomheder stå overfor en stor dokumentationsudfordring – i nogle tilfælde med behov for at understøtte hundredvis af nye datapunkter per produkt. Som PIM-ejer står man naturligvis med et godt redskab ved hånden, hvis og når de nye krav rammer.

Og mange virksomheder står overfor en kæmpe udfordring. Nogle mere end andre. De der allerede har et PIM system er længere end dem der ikke har. For PIM er det perfekte sted at opbevare de data, der skal indgå i et Digital Product Passport.

I dette indlæg undersøger vi, hvor langt udviklingen er, hvilke konsekvenser udrulningen af det digitale produkt pas vil have, samt hvordan et PIM-system kan understøtte compliance ifm. fremtidige dokumentationskrav af bæredygtighed.

Byg dine DPP-data ind i PIM

Alt fra materialeindkøb til, hvordan produktet skal/kan genbruges, skal efter planen dokumenteres i det digitale produktpas. I første omgang kan passet udelukkende tilgås digitalt i form af enten en QR-kode, en NFC-chip eller et RFID-tag.

Indsamlingen af data starter fra produktets designfase, hvor der fx er forestilling om, at producenter dokumenterer;

  • hvilke materialer produktet består af
  • hvor materialerne der anvendes kommer fra
  • og hvor bliver produktet er blevet produceret

Det digitale pas skal derefter opdateres i gennem hele dets levetid.

Opdateringen af passet skal sikre, at det er tydeligt og præcist hvor og hvornår, produktet er solgt, hvor det er/bliver fragtet hen, repareret eller om produktet har været genstand for reparation.

Der er med andre ord tale om et meget ambitiøst koncept, hvis succes hviler på etablering og opdatering af tusindvis af forskellige data touch points i forbindelse med produktion, logistik, service og bortskaffelse af såvel hele som dele af produktet.

Byg dine DPP-data ind i PIM

Hvor CSRD-direktivet kun i udvalgte kategorier har 1:1-overlap med de data, vi traditionelt beriger PIM-systemer med, så har DPP tæt på et 100% overlap.

Med det digitale produktpas kommer behovet for at kunne håndtere flere produktdata snigende. Inriver går endda så vidt, som til at kalde det for en kommende "Data explosion".

Selvom vi vil se det endelige produktpas, før vi svinger os helt op på det niveau, så tyder meget på, at der fremover vil komme langt flere krav til bæredygtighedsdata, som et PIM-system med fordel kunne håndtere.

Nem onboarding af produktdata med PIM

Et af PIM-systemets fordele er, at det er bygget med integrationer og dataudveksling for øje. Uanset om du vælger at benytte en leverandørportal, manuelt upload af data eller om du henter data fra et leverandør-API, så vil et PIM-system kunne understøtte din dataonboarding.

Med DPP får du behov for at hente en række produktdata fra alle led i forsyningskæden, når du skal opdatere og vedligeholde produktpas med data om holdbarhed, genanvendelighed og hvad EU ellers kommer til at stille krav til.

Del dine produktdata både op- og ned af strømmen

Uanset om vi snakker om datastrømme i up- eller downstream, så kan et PIM-system tilpasses jeres databerigelsesprocesser.

Når data først er i PIM, understøtter alle moderne PIM-løsninger, at du deler dine data i de formater, du ønsker. Med DPP for øje skal du måske både sende data til en producent eller direkte til din egen webshop - særligt hvis du ønsker at gøre dine kunder opmærksomme på, hvor bæredygtige dine produkter måtte være.

Hvordan bruges et digitalt produktpas?

Med DPP-projektet håber EU at kunne løse mange af de udfordringer, der er forbundet med at etablere en cirkulær økonomi. En underliggende antagelse i de udmeldinger EU laver om DPP, er, at øget transparens i forhold til bæredygtig produktion, øger forbrugerens incitament til at træffe klimabevidste valg.

I dag findes der ingen produkter, som til fulde dokumenterer hvilke ressourcer, der indgår i produktets rejse fra vugge til grav.

Der er heller ikke mange, der dokumenterer, hvordan deres produkter kan genbruges, og hvordan forskellige komponenter i produktet kan genanvendes. I sagens natur skyldes dette, at der er et kæmpe arbejde forbundet med at fremstille, udveksle og vedligeholde denne information.

Med DPP bliver der netop fremsat krav til dokumentation, om end det endnu ikke er afgjort, hvordan ansvaret for at sikre retvisende dokumentationen fordeles, eller hvordan disse krav kontrolleres.

På nuværende tidspunkt er det eneste vi ved, at EU forestiller sig følgende scenarie: I hele produktets livscyklus vil enhver aktør, der interagerer med produktet (producenter, grossister, fragtmænd, kunder, reparatører, osv.) kunne scanne produktets digitale produktpas, og med det samme se alle informationer om produktets miljøpåvirkning.

Indførelsen af DPP vil med andre ord være med til at lægge et pres på de virksomheder, der producerer og distribuerer produkterne, hvilket vi berører senere i artiklen.

Nysgerrig på om PIM er noget for jer?

Udfyld formularen og lad os tage en god snak om jeres behov
Book en snak