PIM-integration: Integration til øvrige datakilder med API


Få leverandørers produktdata ind i PIM

Bruger I alt for mange ressourcer på at indhente, strukturere og videredistribuere produktdata, bør I overveje at få gennemset jeres tekniske setup, med henblik på at finde bedre løsninger.

Flere og flere virksomheder kæmper med at kunne stille produktinformation til rådighed for deres kunder i den efterspurgte mængde og kvalitet. I kan effektivisere jeres produktberigelse markant ved at anvende jeres leverandørers produktinformation, og på den måde imødekomme kundernes krav.

Vi kan importere direkte ind i jeres PIM-system fra bl.a. Etilize, ByggeBasen og eSeller. Vi har fuldstændig kontrol over, hvilken produktinformation, der skal hentes, og hvor den skal placeres i PIM. Når jeres leverandør ændrer på produktinformationen i sin database, vil disse ændringer også slå igennem i jeres PIM system. I har dermed altid seneste version af produktet til rådighed.

Distribution af produktinformation til forhandlere og online market places

Sender I produktinformation på fx e-mail eller via en netværksfolder, ved I, hvilke tunge manuelle processer det indebærer. Som et alternativ kan I fra PIM systemet styre, hvilken produktinformation, modtageren skal have.

I vil opleve en stor tidsbesparelse og færre fejl. Jeres forhandlere vil få lettere ved at sælge jeres produkter, hvis I stiller den nødvendige mængde produktinformation til rådighed, som slutkunderne skal bruge til at kunne træffe en købsbeslutning.

Sælger I jeres produkter på Amazon eller eBay, kan I sende produktinformation fra PIM systemet dertil. I PIM angiver I pris og priskode fra ERP, samt i hvilken valuta og sprog, som varen skal fremgå i på Amazon og Ebay.

Vil I høre mere om datakilde integration?

Kontakt os