Et headless CMS giver jer fleksibilitet


Hvad er headless CMS?

Et traditionelt CMS (Content Management System) består af to lag. Backend (body) og frontend (head). Backend holder content og frontend står for præsentationen af dette. Et normalt CMS-system håndterer begge lag mens et headless CMS derimod udelukkende består af administrationslaget/body. Det giver jer mulighed for at vælge eller bygge en frontend helt efter jeres behov i stedet for at være låst til de skabeloner som det traditionelle CMS tilbyder.

Det er specielt en fordel når data skal præsenteres på forskellige devices med forskellige frontendrestriktioner.

Vi oplever at virksomheder, der gerne vil have let adgang til at tilføje og redigere content, uden at gå på kompromis med kreativ frihed i deres udgivelseskanaler vælger headless.

Headless CMS er ikke en hovedløs investering

Faktisk så tillader et Headless CMS mange forskellige "hoveder". Alle kan dynamisk til- og fravælges. Dette gør udskiftning til nye og bedre alternativer hurtigt og effektivt.

Med headless vil I opleve følgende fordele:

Lettere skift til nyere teknologi

Med en dekoblet back- og frontend kan I hurtigere skifte eller tilføje nye præsentationslag hvis I skulle ønske det.

Performance

Store løsninger oplever en bedre performance med den løst koblede headless-teknologi end store monolith løsninger.

Lad os tage en snak om jer

I er eksperter i jeres forretning, og vi er specialister I digital transformation og forretningsoptimering. Sammen kan vi finde ud af, hvad der kan skabe størst værdi for jer.

Hver dag hjælper vi vores kunder med at skabe engagerende løsninger, strukturere komplekse data og optimere arbejdsgange.

Vi vil også gerne hjælpe jer!