Best of Breed vs. Best of Suite - karakteristika, fordele og ulemper


17. maj 2022

Hvad er forskellen på en "Suite" og en "Best of Breed"-platform?

Et godt ecommerce setup er altid tilpasset jeres forretning. Derfor er kravene til tidssvarende ecommerce-løsning også altid variable. I en tid hvor Microservice-arkitekturer i stigende grad indtaget markedet, stiger kompleksiteten af ecommerce-projekter og -platforme også. I dette indlæg undersøger vi fordele og ulemper ved hhv. komplette ecommerce-platforme og mere minimalistiske, modulare platforme. En anden måde at anskue dette på er ved at anskue valget mellem "Best of Suite" og "Best of Breed".

Skal I vælge "Best of Breed" eller "Best of Suite"?

Der findes ecommerce-løsninger der kun leverer funktionalitet i form af en kurv og et checkout-flow. Og så findes der store ecommerce ”suiter”, der indeholder alt fra produkthåndtering til prissætnings- og kampagnemoduler.

Med en Best of Suite-løsning vælger I en samlet platform, der præsenterer en ”suite” af funktioner, der understøtter jeres behov. Typisk vil man ikke anvende ALLE funktioner i en suite, hvilket betyder, at der næsten altid vil være en "tabt" udgift, når man investerer i en samlet platform.

En Best of Breed-løsning er opbygget af uafhængige moduler, hvor Ivælger det bedste produkthåndterings-modul, det bedste betalingsmodul, det bedste CMS (hvis du har content på dit site), den bedste ERP-løsning, og stykker disse ”Best of Breed”-teknologier sammen til din endelige løsning.

Men hvornår skal du vælge den ene model over den anden?

Derfor skal I gå efter ”Best of Suite”

De store suiter (fx BigCommerce eller commercetools) vil typisk lokke med udsagn som ”den sidste commerce-platform du nogensinde får brug for” og ”alle features samlet i en strømlinet pakke!”. Vælger I en samlet ecommerce suite, er det naturligvis i håbet om, at første udsagn er korrekt!

En Best of Suite-løsning egner sig til de virksomheder der kender deres behov, og som kan leve med, at deres ecommerce platform kan være besværlig at tilpasse. 

En Best of Suite ecommerce løsning indeholder typisk:

  • Kurv
  • Checkout
  • Prisstyring
  • Produkthåndtering
  • Ordrestyring
  • Kampagne- og rabat-modul
  • Lagerstyring og fragthåndtering.

Spar tid og penge her og nu

Disse platforme er specielt tiltalende, fordi de tillader hurtig og effektiv implementering og opstart af særligt nye ecommerce løsninger. Alle features er standadiserede til en vis grad, hvormed I ”bare” kan gå i krig med berigelse af produktdata, design af front-end, styring af priser og måske endda også en eller anden grad af CRM-relateret magi.

Vælger I at bygge sin ecommerce platform på en af de store suite-løsninger, kan I ofte spare tid og penge på fx integrationer, konfiguration af flere forskellige teknologier med forskellige logikker osv., da systemet indeholder langt det meste af hvad man skal bruge. Dette viser sig dog også at være Best of Suite-platformenes svaghed.

Risici ved de store platforme

Risikoen ved at vælge denne type af platform er, at man ofte ender i et leverandør-"lock-in", hvilket effektivt gør det umuligt at skifte en af systemets komponenter ud. Det skyldes at systemerne ikke uden videre er åbne/kan åbnes, således at de kan kommunikere med andre systemer (fx jeres ERP- eller CRM-systemer).

I værste fald kan det betyde, at I må skrotte jeres platform (og dermed også viden og arbejdsgange om denne) til fordel for en NY platform, der kan levere funktionalitet og tilpasningsmuligheder, der passer jeres behov.

Det kan også være, at jeres forretning udvikler sig, eller at processer og behov bliver anderledes over tid. Måske får I flere og mere avancerede processer i jeres ERP-løsning, der overflødiggør håndtering af priser, rabatgrupper mv. i jeres ecommerce setup. Dermed risikerer I dermed at sidde tilbage med en løsning, der kan meget mere, end hvad I har brug for - og det får I med statsgaranti lov at betale for.

Med en Best of Suite ecommerce platform får I altså en masse features foræret i en standardiseret pakke. Til gengæld risikerer I at blive låst inde i et økosystem, der på sigt ikke kan tilpasses jeres behov uden brug af vold og magt (hvilket i øvrigt kun øger vedligeholdelsesomkostningerne og fejlfrekvensen).

Derfor skal I vælge en Best of Suite-platform

Kender I jeres egne behov godt nok, og har I et strategisk roadmap, I tør stole på, kan en Best of Suite-løsning give rigtig god mening. Her vil I kunne komme hurtigt fra land, og få en robust, standardiseret platform.

Er I afhængige af særlige integrationer til jeres ERP-løsning, jeres PIM-system og jeres CRM-platform, skal I som minimum huske jeres due dilligence, når vi overvejer jeres valg af ecommerce suite.

I nogle tilfælde tilbydes I som kunde at lægge "Apps" ovenpå jeres ecommerce suite, hvilket kan give god mening, hvis man kan leve med, at disse integrationer, der håndterer kompleks og personlige data, er en black box set fra et kode-standpunkt.

Derfor skal I gå efter "Best of Breed"

I naturlig forlængelse af de risici der følger med Best of Suite-tilgangen, står Best of Breed-tilgangens styrker naturligvis.

I modsætning til Best of Suite-løsninger vil Best of Breed-løsninger typisk give mulighed for større fleksibilitet i valg af teknologier og services, og dermed får I også større frihed i opbygningen af jeres ecommerce-platform.

Denne frihed kommer dog med en pris, der ikke gør denne tilgang til et godt udgangspunkt for alle ecommerce projekter.

Best of Breed-løsninger bygges - som navnet indikerer - med uafhængige teknologier, der hver især "mestrer" den funktion, de er bygget til at håndtere. Til produkthåndtering vil PIM-systemet typisk indgå i løsningen. Til forretningskritiske data anvendes en ERP-løsning. Og til marketing og salg inkorporeres en CRM-platform.

For at bygge en komplet ecommerce-platform, mangler vi således kun følgende funktioner:

  • Kurv
  • Checkout (inkl. betalingsgateway og indløsningsaftale)

I modsætning til Best of Suite-løsningen, får I med en Best of Breed-tilgang mulighed for at vælge de teknologier, der passer jeres forretning bedst. Det åbner også automatisk op for at tænke headless, microservices, API'er og Cloud ind i jeres setup.

Best of Breed-tilgang sikrer bl.a. større fleksibilitet end Best of Suite-løsningsmodellen, da de enkelte systemer løbende kan skiftes ud og opdateres uafhængigt.

Udfordringer med en Best of Breed-tilgang

Hvor Best og Suite-løsningen udmærker sig ved at tilbyde en standardiseret pakkeløsning, der gør det lettere at komme i gang med opbygningen af jeres ecommerce-platform, tilføjer Best of Breed-løsninger kompleksitet til projektet.

Når du vælger individuelle teknologier på baggrund af deres kvaliteter indenfor deres respektive nichér, kan du ikke nødvendigvis forvente, at disse teknologier kan arbejde sammen fra start.

Den typiske løsning er, at du forbinder dine Best of Breed-teknologier via API'er, der udstiller systemernes data for hinanden og for ecommerce-frontenden. Det giver dig stor frihed til at tilpasse og opgradere dit systemlandskab, men kræver naturligvis at du vedligeholder en række integrationer.

På trods af at dette tilføjer kompleksitet i forbindelse med udvikling af platformen, kan det ofte reducere kompleksitet i driften af platformen, da I kan nøjes med at opdatere de hjørner af løsningen, der trænger mest. I en veludtænkt arkitektur er alle dine teknologier nemlig uafhængige af hinanden, og derfor er du sjældent udsat for at hele systemet påvirkes, når en enkelt teknologi opdateres.

Den typiske Best of Breed-løsning ender typisk med at være et sammenkog af flere eksisterende teknologier og platforme. Alle bureauer har deres egne teknologier, metoder og processer, når de bygger denne type af løsninger, hvorfor det er svært at give konkrete eksempler på konkrete Best of Breed-teknologier.

Derfor skal I vælge Best of Breed

Er I super-ambitiøse omkring jeres ecommerce-indsats, er Best of Breed-løsningen uden tvivl det mest spændende udgangspunkt. 

Her får I mulighed for at stille helt skarpt på de områder, der passer jeres forretning bedst, og bringe de teknologier i spil, der giver jeres platform den stærkeste value proposition.

Med Best of Breed-tilgangen skal man dog hele tiden huske på det ekstra lag af kompleksitet, der automatisk tilføres særligt i udviklingsfasen. Her skal alle systemer snakke sammen, og hvad der kan være helt banal konfiguration på en ecommerce suite, bliver til et større eller mindre projekt i sig selv, når man bygger et custom ecommerce setup.

Til gengæld er løsningen oftest mere fleksibel, og dermed også fremtidssikret, hvilket kan ende med at spare jer for en masse tid og penge, og ultimativt også bidrage til at styrke jeres konkurrenceevne i markedet, da I aldrig er begrænset af teknologien.

Hvilken platform er den rette for jer?

Der er mange ting at tage stilling til, når I skal vælge IT-løsninger. Ethvert teknisk valg vil uden tvivl påvirke jeres organisation, jeres processer og jeres muligheder for at skalere jeres forretning. Det gælder selvfølgelig også ved valg af ecommerce-platform.

Naturligvis findes der ikke en model valg, der er ”den mest rigtige”. Det gode valg af platform afhænger af jeres forretning, og det marked som I begår jer i.

En samlet platform er optimalt for nogle virksomheder

For nogle virksomheder vil det passe bedst at have ét samlet produkt, og acceptere de begrænsninger der kan være i forbindelse med en sådan Best of Suite-løsning. Som nævnt er udgangspunktet for at være sådan en løsning, at I vælger den platform, der passer bedst til jeres behov for funktionalitet og pengepung.

Ethvert konsulenthus med samvittigheden og evnerne på rette sted, vil inden I starter projektet gøre jer opmærksomme på det ”lock-in”, der på sigt kunne udgøre en risici for jeres muligheder for fx skalering.

Andre virksomheder vil have mest gavn af at vælge en ecommerce-platform, der primært håndterer nogle få, centrale funktioner i købsrejsen som fx kurv og checkout. Måske er der allerede en PIM-løsning, et CRM-system og et ERP-system i virksomheden, hvilket dermed ikke behøver at være en del af ecommerce-platformen.

Det giver frihed til at være de Best of Suite-løsninger, der samlet set skaber den mest robuste og skalérbare platform for jeres virksomhed.  

Lad os kortlægge jeres behov

Har I brug for at få beslutningsstøtte i forbindelse med valg af ny platform? Så tag fat i os, og få vores erfaringer med i jeres overvejelser.