Sådan understøtter PIM Product Compliance Management


21. april 2022

Med en produktportefølje på flere tusinde varenumre kan det være svært at få overblik over, om alle produkter overholder gældende regler og love – altså om der er styr på virksomhedens product compliance. På samme måde kan det virke uoverskueligt at holde styr på om alle lovpligtige produktinformationer er til stede, så produkterne kan meldes klar til salg – altså om der er styr på dokumentationen for product compliance.

­

Hvorfor er Product Compliance Management vigtigt?

Compliance er tricky. Og vigtigt. Faktisk er det "mission critical", som vi siger på godt dansk.

Hvis man dertil lægger, at mange produkter i dag produceres i én del af verden med ét sæt love og regler, for derefter at blive solgt på flere forskellige markeder i andre dele af verden med andre love og regler, så er kompleksiteten og uoverskueligheden næsten fuldkommen.

Dette gælder både, hvis I importerer varer til videresalg herhjemme, eller hvis I producerer varer til eksport. Produkter, som er lovlige på et marked, er ikke nødvendigvis lovlige på et andet.

Og selvom produkterne er lovlige, så stilles der måske andre krav til brugen af produktet, emballagen eller den dokumentation, der følger produktet.

Med flere tusinde varer på hylden bliver selv simple spørgsmål komplekse. Kan I fx hurtigt svare på følgende:

  • Kan denne vare sælges i USA?
  • Er denne vare Ø-mærket eller er den mærket med EU Blomsten?
  • Er der specielle regler for bortskaffelse af denne vare i et EU-land?
  • Hvilke allergener er der i denne vare?
  • Har vi nogle Fairtrade varer på hylderne?

Vores erfaring siger, at det er de færreste virksomheder, der sort på hvidt kan svare på disse spørgsmål. 

Product Compliance Management som konkurrenceparameter

En af de pointer vi oftest fremhæver er, at de virksomheder der har de bedste produktdata, vinder markedet i kunderne i en virkelighed, hvor mindst 80% af forbrugerne laver online research inden et køb.

Compliance er ikke kun at leve op til lovgivning for at undgå bøder. Det handler også om at iscenesætte sine produkter og services.

Lever man op til et sikkerhedskrav, har produktet med garanti klaret sig igennem en serie af tests - noget en forbruger givetvis vil tilskrive som et positivt element ved jeres produkt.

Har man økologi-mærkning eller andre energi- eller allergimærkninger, har man et produkt der "kan" noget specielt, hvilket brugeren kan bruge i sin søgen efter viden.

Compliance skal derfor nødigt handle om KUN at leve op til lovgning, for at undgå bøder og søgsmål. 

Vi mener i lige så høj grad, at det handler om, at gøre kunden opmærksom på data omkring produktet, der hjælper dem med at træffe et oplyst valg.

Hvornår skal du investere i Product Compliance Management

Ideelt set investerede alle med et PIM-system i Product Compliance Management. Realistisk set er det ikke øverst på dagsordenen hos alle virksomheder. Det skyldes måske i særlig høj grad at alt der lugter af jura, også lugter DYRT.

Er ovenstående problemstillinger noget, som I kan nikke genkendende til, og oplever I også, at der bliver brugt (for) mange interne ressourcer på at holde styr på denne type produktdata?

- Jamen så er Product Compliance Management et helt naturlig redskab til forbedring.

Start med et Product Compliance Management audit

Et godt sted at starte, kunne være med et audit. Her kan I på baggrund af en eller flere workshops få kortlagt jeres datamodel og jeres compliance-situation (hvilke regler, love, standarder mv. er I underlagt?).

Hos PicoPublish er vi specialister i Product Information Management (PIM), og vi har derfor også stor erfaring i håndtering og strukturering af de produktdata, der skal til for at sikre virksomhedens product compliance.

Vi ser ofte at PIM som værktøj gør arbejdet med Product Compliance Management noget lettere.

Nogle af de konkrete fordele vi ser hos vores kunder, der arbejder med PIM, er bl.a.:

  • Et samlet overblik over alle tilgængelige produktinformationer
  • Nem og effektiv vedligeholdelse af produktinformationer
  • Overblik over interne arbejdsgange og godkendelses processer
  • Publicering af produktdata i forskellige kanaler på forskellige markeder

Kunne I tænke jer at høre mere?

Så kontakt os til en snak om Product Compliance Management og PIM.
Kontakt os