inriver: PIM-løsning i skyen med fokus på brugervenlighed


Hvad er inriver PIM?

Inriver er en cloudbaseret PIM-løsning bygget på Microsoft-teknologi. Alle løsningens data gemmes automatisk i skyen (Microsoft Azure), hvilket sikrer minimal administration og samtidig høj skalérbarhed. Inriver er opbygget af en række applikationer (apps), der understøtter de mest typiske opgaver relateret til berigelse og distribution af produktdata.

Standardopsætningen består typisk af nedenstående fire applikationer:

 • SUPPLY forbinder inriver med andre systemer som f.eks.: ERP, DAM, PLM, Leverandørdatabaser o.s.v
 • ENRICH supporterer alle de funktioner og roller, som skal bruges for at internationale virksomheder kan supportere deres produkter
 • PLAN & RELEASE defineres virksomhedens kanaler (B2B Commerce, B2C Commerce, Amazon, Facebook, Produktkataloger, etc.)
 • PUBLISH håndterer de data, som skal sendes/publiceres i virksomhedens kanaler.

Hvilke fordele giver inriver PIM?

Inriver PIM giver følgende fordele:

 • inriver samler og centraliserer alle produkt- og kanaldata
 • inriver giver overblik over produkter, processer og tasks
 • inriver understøtter effektivt jeres omnichannel-strategi
 • inriver kræver ingen intern IT-support, da både løsning og data ligger i skyen
 • inriver understøtter dynamisk virksomhedens strategi, da facetter som produkter, sprog, markeder, brugere, etc. er understøttet i løsningen.

Disse virksom­heder får ofte stor glæde af inriver PIM

Vi anbefaler inriver til virksomheder, når:

 • Cloud er en vigtig del af virksomhedens IT strategi
 • Marketing har et stort ansvar for Product Information Management
 • "PIM" medarbejdere sidder på forskellige platforme (som f.eks. Apple, Microsoft, etc.)
 • Mange forskellige profiler indgår i PIM-processen
 • Design og "Look" er en vigtig del af virksomhedens produkter
 • Virksomheden har mange: produkter, sprog, data eller kanaler

Vi kan levere et proof of concept på 6 arbejdsdage

Vi giver 3 dages gratis arbejde for at få jer godt igang
Book en uforpligtende snak