Pagunette - Brugervenlig produktkonfigurator med tusindvis af kombinationsmuligheder.


Løsningen kort fortalt

Med en ny digital ecommerce-platform og ny produktkonfigurator har Pagunette opnået en række gevinster:

  • Ny ecommerce-platform bygget på Perfion PIM og Dynamicwebs CMS gør håndtering af produkter simpel og ligetil, og danner grundlag for yderligere digitalisering
  • Udvikling af ny, brugervenlig produktkonfigurator konverterer erfarne medarbejderes "tavse viden" og de interne, manuelle arbejdsgange til automatiserede ordre- og bestillingsflows
  • Direkte integration til PIM gør det nemt at opdatere produktkonfiguratoren, og sikrer hurtig time-to-market for nye produkter og kategorier

Med andre ord har Pagunette fået opbygget et skalérbart, digitalt fundament for forretningens fremtidige digitale aktiviteter.

Pagunettes digitale transformation

Pagunette har siden 1960 solgt tekstiler i høj kvalitet til det nordiske marked. Særligt salg af stof til gardiner har været et kritisk marked for Pagunette.  

Da Pagunette påbegyndte en større digital transformation af deres forretning omkring 2017, var det derfor særligt vigtigt, at styrke positionen på netop dette marked.

En af de udfordringer Pagunette stod overfor, var den manglende tekniske forankring af den viden, erfarne medarbejdere og partnere bar rundt på. For Pagunette var der altså også en risiko forbundet med at miste medarbejdere, der besad kritisk viden for det eksisterende ordre- og produktionsflow.

Udfordringen – Komplekse produkter med tusindvis af variationer

Indtil 2017 kunne Pagunettes succes i høj grad tilskrives et ufravigeligt fokus på kvalitet, godt købmandskab og en benhård indsats for at være forhandlernes foretrukne samarbejdspartner. Med digitaliseringens indtog i alle brancher, indså Pagunette, at det næste slag der skulle vindes, var en digital transformation af virksomheden. 

På daværende tidspunkt havde Pagunette dog ikke den store erfaring med digitalisering af deres handelsaktiviteter:

  • Mange af virksomhedens tekniske løsninger, var aldrig for alvor blevet tænkt som en digital helhed
  • Pagunette havde på grund af manglende digital modenhed flere tidskrævende, manuelle arbejdsgange, når det store forhandlernetværk bestilte produkter hjem.  

I et B2B-marked hvor der i stigende grad bliver stillet krav til de digitale værktøjer, portaler og hjælpemidler der udstilles imod fx et forhandlernetværk, var der således også meget på spil for Pagunette. 

Pagunette - en attraktiv, digital partner

Helt konkret ønskede Pagunette at gøre bestilling af gardiner endnu lettere for virksomhedens mange partnere og forhandlere. Dette skulle fremhæve Pagunette som  en attraktiv, digital partner for forhandlerne. Da gardiner er komplekse at tilpasse/konfigurere, var denne feature med til at fremhæve de store ambitioner til en kommende løsning. 

Når et gardin skal konfigureres, foretager forhandleren en lang række valg:

  • Hvilket materiale skal bruges?
  • Hvilke mål ønskes?
  • Sætter materialet begrænsninger for hvilke metoder der kan benyttes i andre dele af fremstillingsprocessen?
  • Hvordan skal gardinet monteres?

Den digitale løsning skulle altså både aflaste organisationen internt ved at eliminere de tidskrævende manuelle processer, samtidigt med at forhandlernetværket fik adgang til bedre/nemmere bestilling af gardiner – en løsning der kunne skalere Pagunettes forretning, og løbende rulles bredt ud til mange forhandlere. 

Løsningen - Ny ecommerce-platform og en ny, brugervenlig produktkonfigurator til Pagunettes forhandlernetværk

For Pagunette var et nyt, digitalt fundament afgørende for evnen til at eksekvere på den nye digitale strategi. Derfor blev der i 2018 bygget et helt nyt digitalt B2B ecommerce-setup, der skulle være udgangspunkt for den fremtidige ecommerce-indsats. Løsningen blev bygget på PIMcommerce – en platform der samler de bedste features fra Dynamicwebs ecommerce-platform og Perfions PIM-system. 

Den nye platform gør det nemt for Pagunette at arbejde systematisk og effektivt med produkter og produktdata, der efterfølgende bliver publiceret på fem forskellige sprog, på tværs af internationale markeder – bl.a. Tyskland, Sverige og Finland.  

Med den nye ecommerce-platform på plads har Pagunette i samarbejde med PicoPublish, efterfølgende udviklet og implementeret en produktkonfigurator til bestilling af gardiner. Produktkonfiguratoren er udviklet med særligt fokus på at gøre bestilling af gardiner lettere for hele forhandlernetværket.

Sådan eliminerer den nye platform de langsomme manuelle arbejdsgange

Før den nye platform blev lanceret, brugte Pagunette dyrebar tid på at håndtere bestillinger manuelt. Produktkonfiguratoren er nu med til at udnytte det datagrundlag, som PIMcommerce stiller til rådighed, og automatiserer i dag såvel bestilling som ordrehåndtering og logistik. 

Forhandlere der benytter konfiguratoren, oplever i dag større fleksibilitet ved bestilling af gardin-ordrer, imens Pagunette kan eliminere manuelle arbejdsgange forbundet med fremstilling og levering af disse ordrer. Nye ordrer oprettes nu automatisk i Dynamicweb, og sendes derefter videre til Pagunettes ERP-system. Herefter bliver ordren sat i produktion, og kan efterfølgende leveres til forhandleren uden behov for tunge manuelle processer. 

Med et PIM-system får Pagunette desuden mulighed for nemt at tilføje nyeste produkter, varianter og muligheder i konfiguratoren, blot ved at opdatere produktdata i PIM-løsningen.  

Resultatet – Effektivisering af arbejdsgange, smart (gen)brug af data og bedre understøttelse af forhandlernetværket 

Samspillet mellem teknologierne er hjørnestenen i at give Pagunette et fremtidssikret fundament for nye, digitale tiltag, der skaber værdi for såvel Pagunette, som for forhandlernetværket og andre samarbejdspartnere. Et godt digitalt fundament er og bliver det stærkeste udgangspunkt for innovation. 

Hos Pagunette øjnede man muligheden for at differentiere sig ved hjælp af en produktkonfigurator, der udstiller virksomhedens produktdata på en let-overskuelig og værdiskabende måde for slutbrugeren (i dette tilfælde forhandlernetværket). 

Det er endt med at være en win/win-situation, da Pagunette har fået automatiseret flere manuelle arbejdsgange, imens forhandlernetværket får tilbudt en høj grad af fleksibilitet i forbindelse med deres bestillinger. 

Nye muligheder for fremtidig, digital innovation med PIM og ny ecommerce-platform

En afledt effekt af Pagunettes investering kommer i form af de nye muligheder for publicering af data, som et PIM-system tilvejebringer. Foruden understøttelse af B2B-markedet, kan Pagunette nu også rette et øget fokus mod B2C-markedet, hvor PIM-løsningen muliggør nem publicering af data i relevante kanaler og på relevante markedspladser. 

Med PIM som ”Single Source of Truth” for produktdata hos Pagunette, kan man nu let skyde disse data ud i alle relevante kanaler uden at skulle oprette dubletter, kopiere data mellem systemer eller lignende. 

Med det digitale fundament på plads, har Pagunette nu mulighed for nemt at indtage nye markeder, udvikle nye digitale services og for at gøre købsoplevelsen bedre for både partnere og kunder. 

Lad os tage en snak om jer

I er eksperter i jeres forretning og vi er specialister I digital transformation og forretningsoptimering.

Sammen kan vi finde ud af, hvad der kan skabe størst værdi for jer.

Vi hjælper hver dag en lang række virksomheder med at skabe engagerende webløsninger, strukturere komplekse data og optimere arbejdsgange.

Vi vil også gerne hjælpe jer!

Vi arbejder sammen med +60 europæiske virksomheder