Import og eksport: Automatisk udveksling af filer til jeres PIM-system


Import af filer med Import Multimedia-modulet

Importér automatisk filer og billeder til jeres PIM-løsning. Import Multimedia-modulet kan opsættes til at afvikles automatisk på det tidspunkt af dagen, der passer jer bedst. Hermed sikres regelmæssig import at medier i jeres PIM-løsning automatisk.

Med Import Multimedia-modulet kan I ydermere opsætte regler, så importerede filer placeres på pre-definerede stedet i PIM-systemets database. Dermed kan I organisere filerne ud fra deres filtype, filnavn, tidspunkt for oprettelse eller dato for sidste redigering.

Jeres import-jobs kan optimeres yderligere, ved kun at tage nye eller ændrede filer med i importen.

Eksport af medier med Export Multimedia-modulet

Med Export Multimedia-modulet kan I eksportere multimediefiler fra jeres PIM-system til en ekstern folder. Derfra kan du frit håndtere, dele og redigere dine medier med special-software, der er kritisk for din forretning.

Applikationen er udstyret med en konsol, hvorfra I håndterer eksporten:

  • Planlæg hvornår og hvad du vil eksportere med Windows planlægnings værktøj (du kan også køre eksporten manuelt)
  • I har et komplet overblik med alle de filer, som senest er eksporteret fra jeres PIM
  • I er fuldstændig i kontrol over, hvor filerne skal placeres på det eksterne fildrev
  • Da filerne kommer fra PIM-systemet, så vil det altid være seneste version af filerne, som kommer med i eksporten (det der kaldes "Single Source of Truth").

Fordele med Import og eksport

Automatiseret import/eksport af medier

Automatisk import og eksport af filer og billeder til PIMs database sikrer, at relevante interessenter kan arbejde med og remixe jeres medier - for eksempel til brug i kampagner, tryksager eller digitale bannere.

Spar tid på dine processer

Effektiv import af ændringer til filer og billeder foregår uden manuelle arbejdsgange. Sparet tid er lig sparede penge.

Fleksibilitet omkring dine medier

Vores import/eksport-moduler sikrer, at dine billeder ikke bliver "låst fast" i din PIM-løsning, hvis behovet for masse-redigering eller "fysisk" flytning af dine billeder bliver nødvendigt.

Vil I høre mere om Import og Eksport?

Kontakt os