Hvad er PIM, og hvilke fordele giver et PIM-system?

I 2017 udgav The Economist en artikel med titlen: “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”.

Det er derfor intet under, at virksomheder oplever, at deres data vokser med op imod 40 % hvert år. Kunder, leverandører, forhandlere m.fl. efterspørger data, og for en salgsvirksomhed er det lig med produktdata.

Et PIM-system giver jer muligheden for at samle alle jeres produktdata i et og samme system, uanset hvor mange varianter, sprog, brands og lign., jeres portefølje af produkter måtte bestå af.

Med et PIM-system får I en "Single Source of Truth", hvor alle jeres produktdata let kan beriges og anvendes på tværs af alle de platforme og interessenter, I måtte have.

Et PIM-system samler jeres produkt data i ét system

Et PIM-systems fornemste opgave er, at samle alle produktdata i ét centralt system.

Dermed elimineres de risici for fejl, der forbundet med at have sine data fordelt på tværs af fx Excel-ark samt Digital Asset Management- og ERP-systemer. Ingen af disse systemer er bygget til at håndtere den mængde og forskelligartethed af data, som et stort varesortiment kan indeholde.

Et PIM-system er dog på ingen måde et lukket system. En velkonfigureret PIM-løsning kan nemt integreres med andre datakilder, hvilket gør import, eksport, katalogfremstilling etc. nemt.

Når du centraliserer dine produktdata i en PIM-løsning, vil du opleve følgende fordele:

 • Overblik over alle data (et PIM-system giver et fantastisk overblik over virksomhedens produktdata, da alle data kan vises på tværs af data-typer (Tal, tekst, billede, fil, etc.))
 • Let tilgang til alle produkters data for både interne og eksterne brugere
 • Centralt overblik over datakvalitet (mangel på datakvalitet kan f.eks. visualiseres via “røde trafiklys” i PIM systemet)
 • Kontrol over datarettelser via rettighedsstyring og historik
 • Overblik over “Produkter i kanaler” (som f.eks.: E-Com, Kataloger, Kampagner, etc.)

Få lettet jeres arbejdsgange

Hos PicoPublish er vi specialister i PIM-integrationer. Det betyder, at vi kan hjælpe jer med at onboarde data til PIM-løsninger, uanset hvilke systemer og datakilder, disse måtte komme fra (ERPByggebasen, data fra leverandører, PLM systemer, osv.).

Det betyder også, at vi har værktøjerne og løsningerne, som I skal bruge, når data fra jeres PIM-system skal distribueres på tværs af kanaler (kataloger, webshop, leverandører, billededatabaser, sociale medier og mange flere). 

Uanset hvilken kanal du ønsker at føde med produktdata, kan PicoPublish sikre, at der leveres målrettet data til den enkelte kanal. Vi er specialister i PIM, ERP, SQL og.NET, og kan derfor gennemskue de fleste arkitekturer, så vi ved, hvor vi kan skabe værdi sammen med jer.

PIM-systemet erstatter altså en række andre løsninger, og bliver ideelt set det eneste system, hvorfra du onboarder, opbevarer, vedligeholder og distribuerer dine produktdata.

Få en hurtigere time-to-market

Ofte bunder behovet for Product Information Management i, at virksomhedens produktdata ikke er centraliseret. Manglende centralisering er også ofte årsagen til, at arbejdsprocesserne heller ikke fungerer optimalt.

Hos PicoPublish er vi eksperter i at løse problemer relateret til interne processer. Vi har igennem mere end 60+ installationer af PIM løsninger erhvervet os stor erfaring med mange brancher og virksomhedstyper.

Vi har derfor en stor værktøjskasse, som vi kan gøre brug af, når vi rådgiver jer i brugen af PIM løsningen. Og gennem vores lange erfaring, har vi set et behov for en lang række moduler, som kan hjælpe med at overkomme interne proces-problemer. Vi har selv udviklet modulerne, og de har nogle helt unikke features, der alle sikrer mest mulig effektivitet fra jeres PIM løsning og dataprocesser.

Fra ERP til PIM - eller begge dele sideløbende

Vi hjælper virksomheder med at få deres ERP optimeret med PIM. Gennem mere end 60 PIM implementeringer i Europa, har vi fået vished om, at kombinationen af standard-ERP og standard-PIM danner det stærkeste datafundament til en virksomhed.

Har I allerede et ERP-system, kan vi hjælpe jer med at integrere dette med et PIM-system, sådan at I får beriget jeres transaktionsdata med produktdata.

Skal I først til at påbegynde ERP-rejsen, anbefaler vi, at I gør ligesom Damstahl, og implementerer de systemer to sideløbende.

SKALÉR INTERNATIONALT

Få overblik over alle sprog

Så snart at et produktudbud skal tilbydes på forskelligartede markeder, stiger kompleksiteten i produktdata eksplosivt. Ikke nok med at der skal være sproglige varianter af alle produkter, skal der tages højde for forskellige måleenheder, datoformater og kulturelle hensyn.

Det bliver en nær umulig opgave at holde styr på denne kompleksitet, uden at have en avanceret sorteringsmekanisme. Her kommer en PIM-løsning ind i billedet.

Med en PIM-løsning får I nemlig automatisk besked, når et produkt mangler at blive oversat til et eller flere af de sprog, I har aktiveret på jeres løsning.

Med et PIM-system kommer I dermed hurtigere og mere struktureret ud på andre markeder, og vi står naturligvis klar til at hjælpe jer med springet ud i den store verden.

Vores gennemtestede PIM-implementering

Vi har søsat over 60 installationer og ved at denne projektmodel virker

 • Foranalyse

  laver en grundig foranalyse af jeres datagrundlag, jeres forretningsmodel og hvilket PIM-system der vil passe til jeres behov og budget.
 • Kontrakt forhandles og afstemmes

  Sammen udfærdiger vi en kontrakt, der specificerer vores samarbejde og hvilke leverancer I kan forvente, hvornår og til hvilken pris.
 • Projektet startes op

  Vi holder en workshop sammen med jer hvor vi sætter projektet officielt igang. Vi drømmer os frem til den planlagte slutdato sammen.
 • Dybdegående analyse

  Vi går helt i dybden med jeres produktdata, jeres brug af dataen og hvilke dataleverandører og modtagere, som I har i virksomheden. Her bliver vi utroligt kloge på jer.
 • Vi konfigurerer 3 varekategorier

  Vi opsætter tre varekategorier på baggrund af vores analyse og tætte kontakt med jer. Når vi når en fælles tilfredshed med konfigurationen går vi videre til konvertering af data.
 • Data konverteres

  Vi trækker en rettekam igennem jeres data og importerer det til jeres nye PIM-system sådan at de tre varekategorier står som gode skabeloner for jer at arbejde videre ud fra.
 • Vi tester

  Vi gennemtester at systemet, import, eksport og eventuelle integrationer fungerer som vi forventer og har aftalt med jer.
 • I siger god for løsningen

  Vi præsenterer vores løsning for jer og I giver jeres accept på at vi har leveret det, som vi aftalte i starten af processen.
 • Uddannelse i jeres løsning

  Vi kommer ud til jer og uddanner jeres medarbejdere til at bruge systemet. Vi laver forskellige forløb for forskellige faggrupper.
I får jeres nye PIM-system overdraget
 • Resterende varekategorier oprettes

  Nu har I selv systemet mellem hænderne og med de tre kategorier, som vi har lavet for jer, opsætter I selv resten af jeres kategorier. Medmindre I foretrækker, at vi udfører denne opgave.
 • I tester løsningen

  I tester selv om jeres nye kategorier opfører sig som ventet og om der skal foretages nogle ændringer på baggrund heraf.
 • PIM-systemet går i luften

  Jeres nye PIM-system går i luften med et brag (eller i stilhed) og jeres kollegaer, kunder og samarbejdspartnere er ovenud tilfredse

Vi kan levere et proof of concept på 6 arbejdsdage

Vi giver 3 dages gratis arbejde for at få jer godt igang
Book en uforpligtende snak

Vi er certificerede partnere ved følgende PIM-udbydere