Hvad er Product Information Management (PIM)?

PIM er forkortelsen for Product Information Management. Omdrejningspunktet for PIM er arbejdet med produktdata - de data dine brugere køber dine produkter og ydelser på baggrund af.

Et PIM-system som Perfion eller inriver sikrer, at jeres arbejde med at anskaffe, tilgå, berige og publisere produktdata, er så effektivt som muligt. 

Ved at udstille de rigtige produktdata til jeres kunder, imødekommer I de 80% af moderne forbrugere, der researcher online inden de foretager et køb. I får en hurtigere time-to-market, effektiviserede processer, større datamodenhed og langt færre fejl. Og det kan ses på bundlinjen.

Hvorfor er PIM vigtigt?

I 2017 udgav The Economist en artikel med titlen: “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”. Derfor er det heller ikke nogen overraskelse, at virksomheder oplever, at deres datamængde vokser hvert år.

Et PIM-system giver jer muligheden for at samle alle jeres produktdata i et system, uanset hvor mange varianter, sprog, brands og lign., jeres portefølje af produkter måtte bestå af.

Med et PIM-system får I en "Single Source of Truth", hvor alle jeres produktdata let kan beriges og anvendes på tværs af alle de platforme og interessenter, I måtte have.

Få samlet jeres produktdata i et system, og få en Single Source of Truth

Et PIM-systems fornemste opgave er, at samle alle produktdata i ét centralt system. Dermed får I en Single Source of Truth - et enkelt sted hvor produktdata oprettes, beriges og deles fra.

Dermed eliminerer PIM-systemet de risici for fejl, der er forbundet med at have sine produktdata fordelt på tværs af fx Excel-ark samt Digital Asset Management- og ERP-systemer. Ingen af disse systemer er bygget til at håndtere den kompleksitet, som et stort varesortiment kan indeholde.

Et PIM-system er bygget til at kommunikere data videre til en række andre kanaler. Derfor er det heller ikke negativt, at samle alle sine data i netop et PIM-system. En velkonfigureret PIM-løsning kan nemt integreres med andre datakilder (fx webshops, sociale medier, branchedatabaser mv.), hvilket gør import, eksport, katalogfremstilling etc. nemt.

Fordele ved centralisering af produktdata i et Product Information Management-system

Når du centraliserer dine produktdata i en PIM-løsning, vil du opleve følgende fordele:

 • Overblik over alle data (et PIM-system giver et fantastisk overblik over virksomhedens produktdata, da alle data kan vises på tværs af data-typer (Tal, tekst, billede, fil, etc.))
 • Let tilgang til alle produkters data for både interne og eksterne brugere
 • Centralt overblik over datakvalitet (mangel på datakvalitet kan f.eks. visualiseres via “røde trafiklys” i PIM systemet)
 • Kontrol over datarettelser via rettighedsstyring og historik
 • Overblik over “Produkter i kanaler” (som f.eks.: E-Com, Kataloger, Kampagner, etc.)

Integrationer optimerer jeres processer og giver jer mere tid på hænderne

PIM-systemer er udviklet til at kommunikere med andre systemer via integrationer. Dermed er det nemt at få produktdata fra jeres Product Information Management-løsning ud i andre kanaler (ERPByggebasen, data fra leverandører, PLM systemer eller lign.).

De typiske endpoints for produktdata er kataloger, webshop, leverandører, billededatabaser, sociale medier og branchedatabaser - men listen er meget længere. Med PIM som det eneste produktdata-system i jeres portefølje, bliver en række andre systemer erstattet af integrationer, og I skal nu kun fokusere på at berige produktdata et enkelt sted.

Vi er specialister i PIM, ERP, SQL og.NET, og kan derfor gennemskue de fleste arkitekturer, så vi ved, hvor vi kan skabe værdi sammen med jer.

Få en hurtigere time-to-market med et PIM-system

Typisk opstår fejl i data eller manglende data fordi processerne omkring anskaffelse, berigelse og publicering af data er uhensigtsmæssige. Det skaber unødvendig friktion mellem de personer, der arbejdet med data, da ansvar og opgaver sjældent er tydeligt defineret.

Med et PIM-system reduceres disse friktioner da alle data bor i samme system. Det giver mulighed for at lave kontrolpunkter, automatiske notifikationer og andre opgave- og arbejdsflows, der understøtter arbejdet med produktdata, således at I undgår unødvendige konflikter og fejl i data. 

Som resultat kan I hurtigere få jeres produkter på markedet, hvor jeres kunder venter på dem.

Skal I have PIM?

Lad os hjælpe jer med afklaringsfasen
Book en snak

Fra ERP til PIM - eller begge dele sideløbende

Vi hjælper virksomheder med at få deres ERP forbundet med PIM. Gennem mere end 60 PIM implementeringer i Europa, har vi fået vished om, at kombinationen af standard-ERP og standard-PIM danner det stærkeste fundament for gode produktdata.

Har I allerede et ERP-system, kan vi hjælpe jer med at integrere dette med et PIM-system, sådan at I får beriget jeres transaktionsdata med produktdata.

Skal I først til at påbegynde ERP-rejsen, anbefaler vi, at I implementerer de systemer to sideløbende.

SKALÉR INTERNATIONALT

Få overblik over alle sprog

Så snart et produktudbud skal tilbydes på nye markeder, stiger kompleksiteten i produktdata. Ikke nok med at der skal være sproglige varianter af alle produkter - der skal tages højde for forskellige måleenheder, datoformater og valuta.

Med et PIM-system er sprogversionering let at håndtere med den rigtige opsætning. Fx er det muligt at oprette automatiske kontroller af sprogversioneringer, sende automatiske mails til jeres oversættelsesbureauer, når der mangler oversættelser og lign.

Med et PIM-system kommer I dermed hurtigere og mere struktureret ud på nye markeder.

Vores gennemtestede PIM-proces

Den proces vi følger, er baseret på erfaringer fra mere end 60 PIM-projekter

 • Foranalyse

  En grundig foranalyse giver os et fælles overblik over jeres datagrundlag, forretningsmodel og dermed også en god idé om hvilket PIM-system, I med fordel kunne anvende.

 • Kontrakt forhandles og afstemmes

  Med afsæt i foranalysen udfærdiger vi en kontrakt, der specificerer samarbejds karakter, vores leverancer, de relevante deadlines og naturligvis en pris.
 • Projektet startes op

  Ved projektopstarten gennemgår vi punkterne i foranalysen til bunds, og får på baggrund af en eller flere workshops skudt samarbejde i gang.
 • Dybdegående analyser

  Vi går helt i dybden med jeres produktdata, jeres brug af disse og hvilke dataleverandører og modtagere, som I har i virksomheden. Dermed begynder arkitekturen også langsomt at forme sig, og den faktiske opgaveløsning tager som regel fart i denne periode.
 • Vi konfigurerer tre varekategorier

  Vi opsætter tre varekategorier på baggrund af vores analyse og tætte kontakt med jer.

  Når vi har en fælles tilfredshed med konfigurationen går vi videre til konvertering af data.

 • Data konverteres

  Vi trækker en "rettekam" igennem jeres data, og importerer det til jeres nye PIM-system, sådan at de tre varekategorier står som gode skabeloner for jer at arbejde videre ud fra.

 • Vi tester opsætningen

  Vi gennemtester at systemet, import, eksport og eventuelle integrationer fungerer, som vi forventer, og har aftalt med jer.
 • I siger god for løsningen

  Vi præsenterer vores løsning for jer, og I giver jeres accept på, at vi har leveret det som vi aftalte i starten af processen.
 • Uddannelse i jeres løsning

  Vi kommer ud til jer og uddanner jeres medarbejdere i at bruge systemet. Vi laver forskellige forløb for forskellige faggrupper afhængigt af hvem i jeres organisation, der til dagligt skal håndtere systemet. Har i behov for en SLA, laver vi i denne del af projektet udkast til en sådan.
I får jeres nye PIM-system overdraget
 • Resterende varekategorier oprettes

  Nu har I selv systemet mellem hænderne, opsætter I selv resten af jeres kategorier. Har I behov for at vi laver flere kategorier, aftales det på dette tidspunkt i processen.
 • I tester løsningen

  I tester selv, om jeres nye kategorier opfører sig som ventet, og om der skal foretages nogle ændringer på baggrund heraf.
 • PIM-systemet går live

  Jeres nye PIM-system går live med et brag (eller i stilhed) og jeres kollegaer, kunder og samarbejdspartnere er forhåbentlig ovenud tilfredse.

Vi kan levere et proof of concept på 6 arbejdsdage

Vi giver 3 dages gratis arbejde for at få jer godt igang
Læs mere

Vi er certificerede partnere ved følgende PIM-udbydere