EasyCatalog importerer produktdata direkte fra jeres datakilder til InDesign

Med EasyCatalog-modulet til Adobe InDesign har I mulighed for at automatisere produktionen af kataloger, prislister og produktblade med data fra jeres PIM-løsning.

EasyCatalog importerer produktdata direkte fra jeres datalager (fx PIM/ERP) til jeres katalog-templates i InDesign.

Med EasyCatalog får I mulighed for at spare oceaner af tid, når I automatiserer og systematiserer jeres håndtering af data. Slutresultatet er, at I med få klik får mulighed for at opdatere komplekse kataloger og prislister, uden manuelt at skulle håndtere opdaterede/ændrede data.

Opbyg jeres design i templates, og autogenerér hundredevis af sider med få klik

Når I har forbundet jeres datakilde (fx PIM eller ERP) til InDesign via EasyCatalog, kan I generere hundredevis af sider med data - alt sammen med få klik.

Dermed frigøres jeres fokus, så I kan bruge tid på design af templates. I stedet for at nørkle med data, kan I altså fokusere på at lave de kataloger og prislister, som jeres kunder sætter pris på.

Konfigurationen af EasyCatalog tager vi os af, så I kan arbejde med at udvikle jeres forretning.

Vi sørger for at konfigurere EasyCatalog, og opsætter integrationer til jeres datakilder. Så kan I koncentrere jer om designet!

Kontakt os og få en demo af EasyCatalog.
Kontakt os og hør mere

Gevinst #1 - Bedre processer og øget datakvalitet

Vi ser typisk at kataloger, prislister og andre tryksager er glimrende værktøjer til at evaluere datakvalitet.

Når vi skal have produktdata fra en database eller et system og ud på noget papir, bliver det pludseligt meget tydeligt, hvor der mangler data (eller hvor data er i dårlig kvalitet).

Med EasyCatalog får I både styrket jeres processer omkring udarbejdelse af kataloger, og synliggjort kvaliteten af jeres produktdata på en håndgribelig måde.

Gevinst #2 - Færre korrekturgange

Når I får styrket jeres datakvalitet og jeres processer i relation til datahåndtering, så får I automatisk færre nedbrud i katalogprocessen.

Udgangspunktet for enhver succesfuld katalogproces er strukturerede data. Ved at arbejde med et ekstremt struktur-præget produkt som et katalog, får I automatisk sat fokus på de områder, hvor jeres databehandling har mangler.

EasyCatalog hjælper os med at bygge den struktur på jeres data, som fødes ind i jeres design.

Gevinst #3 - Skaléring sker uden større omkostninger

Udkommer jeres katalog på flere sprog? Eller med forskellige priser baseret på modtagere? - Intet problem, det håndterer vi med EasyCatalog.

Når først jeres templates er på plads, er oprettelse af nye sproglag væsentligt lettere at varetage. Har I styr på oversættelserne i jeres strukturerede datakilde, er det ofte kun små tilpasninger i designet, og i vores automatiske scripts, der får os helt i mål.

Gevinst #4 - Spar tid (og penge!)

En af de største gevinster ved at automatisere trivielle arbejdsgange i forbindelse med katalogproduktionen er naturligvis den store besparelse dette medfører.

I stedet for at have deadlines, der ligger flere måneder inden, at kataloget går i tryk, kan automatisk paginering (opbygning af sider) reducere den tid, som i bruger på fejlfinding og frustrationer.

Generelt bliver jeres udgifter mindre og jeres effektivitet højere, jo bedre i bliver til at arbejde med EasyCatalog.

EasyCatalog kursus, uddannelse og undervisning

Uanset hvad jeres behov er, så kan PicoPublish hjælpe jer videre med EasyCatalog.

Vi underviser på alle niveauer fra "EasyCatalog Begynder" til "EasyCatalog Ekspert".

Har I brug for introduktion til specifikke EasyCatalog moduler, så kan vi også hjælpe med det. Dette kunne f.eks. være:

  • Pagination module til EasyCatalog
  • ODBC Database Connection til EasyCatalog
  • Scripting Module til EasyCatalog

Vores EasyCatalog til inDesign undervisning afregnes til fast pris pr. dag (max antal deltagere pr. session er 10 deltagere)

Vil I høre mere om EasyCatalog?

Kontakt os og få en demo af løsningen.
Kontakt os