Få styr på ROI i forbindelse med jeres PIM-investering


14. juli 2022

De mest anvendte PIM-systemer har efterhånden opnået en grad af modenhed, der betyder, at det er meget lettere at komme med et kvalificeret bud på jeres ROI, hvis I investerer i PIM. Spørgsmål som "hvilke løsninger der vinder markedet?", "hvad er min ROI?", hører vi ofte når vi snakker om PIM med vores netværk. I dette indlæg kortlægger vi nogle af de væsentligste faktorer, når I skal udregne ROI på en PIM-investering.

­

PIM - et voksende marked

Product Information Management eller forkortelsen PIM er et voksende marked globalt set. Den samlede vækst for PIM-markedet er forecastet til at fordobles fra 2022 til 2027. Som erfaren PIM-leverandør tror vi på, at den solide vækstrate skyldes, at mange virksomheder har langt flere og langt mere komplekse data, og derfor ser værdien af PIM-systemerne.

Da PIM stadigvæk er en relativ ny teknologi i markedets øjne, så er der mange, der forståeligt nok er afventende i forhold til at investere i PIM. Spørgsmål som "hvilke løsninger der vinder markedet?", "hvad er min ROI?", hører vi ofte når vi snakker om PIM med vores netværk.

De stigende datamængder, den generelle modning af brugerne i forhold til e-handel og teknologiens udvikling gør, at PIM efterhånden er svært at overse, når vi snakker e-commerce.

Hvad er min ROI på PIM?

PIM er en investering. Og før du er sikker på, hvilken løsning du vil investere i, så er det som med alle andre investeringer en god ide at kende det forventede afkast (ROI).

Som med så meget andet, så giver det kun mening, hvis investeringen skaber værdi på bundlinjen. Heldigvis viser vores historik, at det i langt de fleste tilfælde er udfaldet, når I investerer i PIM. Men hvad skal I egentlig forholde jer til, når I skal vurdere ROI på en investering i PIM?

Det er flere parametre der er værd at overveje, og nogle af disse er sværere at prissætte end andre. Fx stiger jeres datamodenhed altid som følge af en PIM-implementering, og værdien af dette bliver først synligt, når I udnytter data i nye løsninger.

Hvor finder man værdi i et PIM system?

Product Information Management har mange fordele. Forestil dig hvad der sker, hvis jeres produktdata er forkerte, uanset årsag. Måske har I en utilfreds kunde, der forlanger kredit, fordi de er blevet misinformeret. De klager måske til en ven, som fortæller det til en anden og sådan fortsætter det. Det betyder ikke blot tab af salg, men også tab af brand-værdi. En "værdi" der er langt sværere at genvinde.

Et andet eksempel kunne være, at I har fejl i produktdata der forårsager en lovovertrædelse. Måske har I ikke levet op til standarden for deklarationer eller sikkerhed på jeres område. Det er lige netop her, at PIM og datamodenhed modner HELE jeres procesapparat og organisation.

Få kontrol over jeres produktdata med en Single Source of Truth

Et PIM-system sparer også jeres medarbejdere en masse tid ifm. manuel indtastning af data.

Dette er især aktuelt, hvis jeres virksomhed fx skal have flyttet alle produktegenskaber og informationer fra mange forskellige datakilder (ERP, excel-ark, PDF-filer mv.) over på produktet.

Har I ikke jeres data et centralt sted, bliver alle faser - inkl. publicering af produktdata til jeres salgskanaler - dyrere og mere besværlige end nødvendigt. Det rammer jer i form af en langsommere time-to-market. Med et PIM-system flytter man tid fra manuelle berigelser og over til automatisering og smarte arbejdsgange, der skaber mere værdi og potentielt salg for jeres kunder.

Hvordan kan man beregne ROI på en PIM-investering?

Jeres forretning er unik, og derfor er den måde, hvormed PIM-systemet bringer værdi til jer også unik.

Nogle virksomheder oplever store fordele på et område (fx forbedrede processer), mens andre oplever det på et andet (fx hurtigere lancering af shops i nye markeder).

Det kan derfor være svært at komme med et præcist bud uden at have dybere kendskab til jeres forretning. Men generelt kan man sige, at der nogle fordele som altid gør sig gældende - graden af de forskellige fordele afhænger af jeres forretning.

Få en gratis demo af Perfion, inriver eller Dynamicweb PIM

Vi tilbyder en gratis DEMO af Perfioninriver eller Dynamicweb PIM, så du kan se, hvilket PIM-system der passer lige netop jer. Efter en DEMO vil vi kunne beregne jeres ROI, alt afhængig af hvilken PIM-løsning I vælger.

Ved en beregning af ROI kigger vi på reducerede udgifter, optimering af processer og øget salg, som resultat af en PIM-implementering.

Hos PicoPublish har vi mere end 70+ PIM installationer i rygsækken, og vi er naturligvis klar til at hjælpe dig med din.

Ønsker I at høre mere?

Kontakt os